Home » လှုပ်ရှားမှုများ » STEPup EU ပရိုဂရမ် သင်တန်းပို့ချသူများ၏ အသိပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်

STEPup EU ပရိုဂရမ် သင်တန်းပို့ချသူများ၏ အသိပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်

STEPup EU ပရိုဂရမ် သင်တန်းပို့ချသူများ၏ အသိပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ် ကို( 14.12.2020)နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

3 4 5 1 2Back