Home » 2020 » December

NMDC ၏ သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးမှုပုံစံသစ် ​ပြောင်းလဲထားရှိမှု (Learning Management System)မှာ လေ့လာသင်ယူကြရမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ သဘောထား၊ အမြင်များ

NMDC ၏ သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးမှုပုံစံသစ် ​ပြောင်းလဲထားရှိမှု (Learning Management System) အ​ခြေအ​နေကို ​ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး […]…

အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးမှုပုံစံအသစ်မှာ လေ့လာသင်ယူကြရမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ သဘောထား၊ အမြင်များကို (Survey) ဝင်ရောက်ဖြေဆိုပေးရမည့် အစီအစဉ်

NMDCရဲ့ ​ပြောင်းလဲထားသည့် ပုံစံသစ်တစ်ရပ်ကို သိပြီးကြပြီလား? NMDCက​နေ ကျောင်းသား၊​ ကျောင်းသူ​တွေအ​နေနှင့် သင်ကြား​လေ့လာနိုင်မှုအချိန်ပိုမိုရရှိ​စေနိုင်ရန်အတွက် မတူကွဲပြားသော Systemအသစ်တစ်ခုကို […]…

1 2 3