Home » 2017

Today Journal Fresher Wellcome.

  ​ကျောင်းအုပ်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားနေခြင်း ဌာနမှူးမှအမှာစကား​ပြောကြားနေခြင်း အခမ်းအနားတက်ရောက်ကြသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ  …