Home » Entries posted by nmdcadmin (Page 3)

NMDC ၏ သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးမှုပုံစံသစ် ​ပြောင်းလဲထားရှိမှု (Learning Management System)မှာ လေ့လာသင်ယူကြရမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၏ သဘောထား၊ အမြင်များ

NMDC ၏ သင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးမှုပုံစံသစ် ​ပြောင်းလဲထားရှိမှု (Learning Management System) အ​ခြေအ​နေကို ​ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး […]…